Facebook Twitter Pinterest You Tube
Algemene voorwaarden, privacy statement, cookies

Algemene voorwaarden, privacy statement, cookies


Algemene voorwaarden

toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke aanschaf van producten via de website van urbans and indians. Voordat u overgaat tot een aankoop op afstand, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld.

het aanbod

Urbans and indians streeft ernaar, via beelden en teksten, een zo reëel mogelijk beeld te geven van de aangeboden producten. We doen dit met grote zorgvuldigheid. Desondanks is het mogelijk dat de vermelde informatie niet volledig of niet correct is. Ook kunnen er onvolkomenheden ontstaan die te maken hebben met de aard van elektronische communicatie, zoals kleurafwijkingen per beeldscherm. Kennelijke fouten in het aanbod, binden urbans and indians niet.

De producten en prijzen worden met regelmaat aangepast en aangevuld. Urbans and indians behoudt zich het recht voor, deze wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit duidelijk vermeld.

de overeenkomst

Zodra de overeenkomst door urbans and indians is bevestigd per email, komt deze tot stand. Urbans and indians draagt zorg voor een veilige digitale overdracht van gegevens, alsmede een beveiligde wijze van betaling. Ook zal Urbans and indians bij aankoop van het product, informatie verschaffen over contactgegevens en retourneringsvoorwaarden.

de prijs

Alle prijzen genoemd op de website van urbans and indians, zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Op boeken geldt een BTW-tarief van 9%. De verzendkosten vindt u in het overzicht van uw winkelwagen.

verzending

Urbans and indians zal bestellingen met grote zorgvuldigheid behandelen. We doen er alles aan om de bestelling binnen 2 werkdagen aan u te leveren. Indien de bestelling vertraging ondervindt, of niet kan worden uitgevoerd, ontvangt u hierover binnen 5 werkdagen bericht. U kunt de overeenkomst in dit geval kosteloos ontbinden en ontvangt eventuele betalingen binnen 30 dagen retour. De artikelen van urbans and indians worden verzonden via PostNL. Urbans and indians is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vertragingen door PostNL.

retourneren

U kunt uw aankoop altijd ruilen of terugsturen, tot 14 dagen na ontvangst. Retourzendingen dienen altijd vooraf aangekondigd te worden per email, tot 13 dagen na ontvangst. U dient het product met alle bijgeleverde toebehoren in de originele staat en verpakking, aan urbans and indians terug te zenden. Het retouradres is: Sluissewal 27, 6628 AL Altforst. Retourzending is voor rekening en risico van de koper. Defecte of niet aangekomen producten kunnen niet door urbans and indians worden vergoed. Na correcte ontvangst van het artikel, verstuurt urbans and indians een vervangend artikel of ontvangt u het aankoopbedrag terug binnen 10 werkdagen.

klachten

Urbans and indians handelt klachten graag zorgvuldig af. Bent u niet tevreden? Stuurt u ons dan een bericht via info@urbansandindians.com waarin u zo precies en volledig mogelijk uw klacht formuleert. We nemen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen, contact met u op om de klacht in onderling overleg op te lossen.

geschillen

Lukt het niet een klacht in onderling overleg op te lossen, dan ontstaat een geschil waarop het Nederlands recht van toepassing is. Ook geschillen over bestellingen vanuit het buitenland, zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

schade

Urbans and indians is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door het verkeerd gebruik van de geleverde producten. Ook aanvaardt urbans and indians geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door gebruikmaking van informatie afkomstig van deze website, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van urbans and indians. Urbans and indians is niet verantwoordelijk voor virussen of andere schadelijke elementen die onverhoopt in berichten meegestuurd worden. Als ontvanger dient u zelf inkomende berichten te controleren op virussen.

auteursrecht

Alle afbeeldingen, alle teksten en het grafisch ontwerp van de website, zijn eigendom van urbans and indians, en beschermd door auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om (gedeeltes van) de website te kopiëren, zonder uitdrukkelijke toestemming van urbans and indians.

informatie van derden

De hyperlinks die in deze site zijn opgenomen, zijn enkel ter informatie. De websites van derden worden niet door urbans and indians gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Urbans and indians is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites.

Urbans and indians is evenmin aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van deze website verzonden worden.

wijzigingen en vragen

Urbans and indians behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. Heeft u vragen over onze algemen voorwaarden? Neemt u dan contact met ons op via info@urbansandindians.com.

Privacy- en cookiestatement

algemeen

Urbans and indians neemt uw privacy zeer serieus. De informatie die u aan ons verstrekt, wordt dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De onderstaande regels bieden u hiertoe een waarborg. U kunt ons hier te allen tijde aan houden.

persoonlijke gegevens

Wanneer u een bestelling plaatst, wordt om uw naam, factuur- en afleveradres, telefoonnummer en uw email adres gevraagd. Urbans and indians heeft deze gegevens nodig om de bestelde producten naar u te kunnen verzenden of om contact met u op te nemen over uw bestelling.

Om uw privacy te waarborgen, worden uw persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving bewaard, zodat deze voor derden niet zijn in te zien. Uw creditcard- of betalingsgegevens worden niet bewaard, omdat deze uit veiligheidsoverwegingen niet worden opgeslagen. Als wij persoonlijke gegevens van u vastleggen, doen wij dat uitsluitend met uw toestemming. Als er onjuiste gegevens over u zijn vastgelegd, kunt u ons dat laten weten via info@urbansandindians.com. We zullen de gegevens dan veranderen. Ook kunt u ons via  info@urbansandindians.com verzoeken uw gegevens geheel te verwijderen. 

overdracht aan derden

De geregistreerde gegevens zullen niet zonder uw toestemming openbaar gemaakt of overgedragen worden aan derden, tenzij dit noodzakelijk is, ofwel ter uitvoering van de overeenkomst, ofwel ter bescherming van de rechten van urbans and indians, ofwel wanneer wij hier wettelijk toe verplicht worden.

passief verstrekte informatie

Wanneer u een internetsite bezoekt, zijn bepaalde gegevens van u, zichtbaar voor beheerders van deze website. Dit geldt ook voor urbans and indians. Voorbeelden van deze gegevens zijn: het IPnummer van uw computer, het type besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de ‘weg’ die u aflegt binnen de website. Deze gegevens identificeren dus de ‘machine’ en niet de persoon, en worden uitsluitend gebruikt om te zien welke pagina’s populair zijn en om de kwaliteit en de toegankelijkheid van urbansandindians.com te verbeteren.   

cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website, door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Nagenoeg elke website maakt gebruik van cookies. Wanneer u urbansandindians.com bezoekt, zullen zowel urbans and indians als andere partijen cookies plaatsen. Cookies zorgen er voor, dat de navigatie door de website eenvoudig en probleemloos verloopt. Ook zorgen ze er voor, dat u niet elke keer opnieuw dezelfde informatie ontvangt of hoeft in te vullen. Ze maken het surfen dus eenvoudiger. De cookies die urbans and indians gebruikt, zijn functioneel en statistisch van aard. Ze onthouden bijvoorbeeld wat er in uw winkelmandje zit, welk product u als laatste hebt bekeken en welke pagina’s u hebt bezocht. Via de cookies van andere partijen, zoals Facebook, kunt u de producten van urbans and indians ‘liken’. De cookies die urbans and indians inzet, worden niet gebruikt om personen te identificeren en worden niet voor privacy schendende doeleinden gebruikt. Indien u desondanks geen prijs op stelt op het gebruik van cookies, kunt u de ontvangst blokkeren in de toolbar van uw eigen browser. Let op; indien u cookies weigert of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van urbansandindians.com gebruik maken. Indien u moeilijkheden ondervindt bij het voltooien van uw aankoop, neemt u dan contact met ons op via info@urbansandindians.com.

commercieel gebruik

Uitsluitend wanneer u urbans and indians daartoe nadrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken we uw gegevens voor emailberichten met aanbiedingen en nieuws van urbans and indians. Als u op een later moment geen prijs meer stelt op commerciële boodschappen van ons, zullen wij op uw verzoek de toezending daarvan beëindigen. U kunt hiertoe klikken op de afmeldlink onder aan de boodschappen of ons mailen via info@urbansandindians.com. Urbans and indians maakt enkel gebruik van reclame via email, in overeenstemming met Nederlandse wetgeving.

wijzigingen en vragen

Urbans and indians behoudt zich het recht voor, ons privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd aan te passen. Heeft u vragen over ons privacy- en cookie-statement? Neemt u dan contact met ons op via info@urbansandindians.com

Facebook Twitter Pinterest You Tube